Sněhová pokrývka v Konstantinových Lázních

Stránka, která zobrazuje graf výšky sněhové pokrývky v místě meteorologické stanice. Výška sněhové pokrývky udává maximální výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den. Data do grafu jsou doplňována vždy po skončení meteorologického dne. Podrobné záznamy o sněžení a sněhové pokrývce v jednotlivých dnech najdete na záložce Meteorologcký diář, aktuální hodnotu naměřenou ráno v 8 hodin poskytuje stránka Stav počasí. Výška sněhové pokrývky je sledována od uvedení stanice do provozu dne 21.07.2012.

Poznámky k tlačítkům pro nastavení časové osy:
1 m - nastaví časovou osu od dnešního dne 1 měsíc zpět
3 m - nastaví časovou osu od dnešního dne 3 měsíce zpět
6 m - nastaví časovou osu od dnešního dne 6 měsíců zpět
1 r - nastaví časovou osu od dnešního dne 1 rok zpět
ROK - nastaví časovou osu od začátku letošního roku do dnešního dne
Vše - nastaví časovou osu od počátku měření do dnešního dne
Individuálně je možno nastavit časovou osu pomocí políček Od - Do